นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับบัตรประกันอุบัติเหตุได้ที่งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1716

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

1. นายปราโมทย์  การบูรณ์  รหัส 5112103336  คณะเศรษฐศาสตร์

ข่าวล่าสุด