นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อเรื่องค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 9/4/2555 11:43:41     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2180

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อดังนี้

1. นางสาวสุชาดา  มงคลจันทร์  รหัส 5322101429  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวล่าสุด