กองกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ โรงอาหารอาคารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ปรับปรุงข้อมูล : 5/1/2555 16:13:39     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3715

กลุ่มข่าวสาร : กิจกรรม 5ส

 

กองกิจการนักศึกษาได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทองเลียน  บัวจูม ผู้ช่วยอธิการบดี มาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ โรงอาหารอาคารเทิดกสิกร โดยมีบุคลากรกองกิจการนักศึกษา บุคลากรและแม่บ้านงานหอพัก และผู้ประกอบการร้านค้า และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองอม่โจ้ จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ของกองกิจการนักศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ โรงอาหารอาคารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด