นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 7/3/2555 15:09:32     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1356

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษาดังนี้

1. นายนัฏนัย  มะเฮมี          รหัส 5407103309  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

2.นายประกฤษณ์  นุ่มรอด     รหัส 5407107307  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

ข่าวล่าสุด