นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 7/3/2555 15:09:32     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1718

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษาดังนี้

1. นายสรวิศ  บุญป้อ            รหัส 5306103374  คณะ บริหารธุรกิจ

2. นางสาวเยาวพา  กาวี        รหัส 5004101335  คณะ วิทยาศาสตร์

3. นายชนินทร์  พรหมจารีย์    รหัส 5106105311  คณะ บริหารธุรกิจ

4. นายปราโมทย์  การบูรณ์    รหัส 5112103336  คณะเศรษฐศาสตร์

5. นายติณณภพ  บุญเสริฐ     รหัส 5222102011  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวล่าสุด