คณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม 5 ส กองกิจฯประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เพื่อรับทราบการดำเนินงานด้านกิจกรรม 5 ส ของกองกิจฯ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3830

กลุ่มข่าวสาร : กิจกรรม 5ส

ข่าวล่าสุด