ด่วนๆ นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อเรื่องค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 8/7/2555 16:01:01     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1859

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษาดังนี้

1. นายวิทยา  จงกล              รหัส 5103101346  คณะวิศวกรรมฯ

2.นางสาวธนัชพร  บุญวิทย์      รหัส 5401102365  คณะผลิตกรรมการเกษตร

3. นางจตุรงค์  มาติดต่อ         รหัส 5104302010  คณะวิทยาศาสตร์

ข่าวล่าสุด