ประกาศ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)

ปรับปรุงข้อมูล : 6/11/2555 15:37:30     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3984

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ด่วนที่สุด!สำหรับนักศึกษาที่ย้ายทะเบียบ้านเข้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ใน วัน เวลาราชการ

ข่าวล่าสุด