โครงการอบรมให้ความรู้ สร้างและส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน

ปรับปรุงข้อมูล : 7/9/2556 10:10:46     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3487

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานอนามัยและพยาบาล ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา  จัดโครงการอบรมให้ความรู้ สร้างและส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามกฏ จราจร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรสันทราย ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  และมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการมากกว่า  2,000 คน  ในวันที่  14  มิถุนายน 2555  ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9

ข่าวล่าสุด