นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อเรื่องค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 9/4/2555 11:43:41     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2086

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อดังนี้

1. นายธงรบ  ตาสิติ  นักศึกษารหัส 5301102347  คณะผลิตกรรมการเกษตร

ข่าวล่าสุด