นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อเรื่องค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 9/4/2555 11:43:41     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1668

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษาดังนี้

1. นายนายอดิเทพ  บุญเสริม  รหัส 5203103353  คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. นายจตุรงค์  มาติดต่อ        รหัส 5104302010  คณะวิทยาศาสตร์

ข่าวล่าสุด