งดใช้ห้องประชุมศิขรินทร์ (ชั้น ๓) วันที่ ๓๑ ม.ค. - ๔ ก.พ. ๒๕๕๔

ปรับปรุงข้อมูล : 2/2/2554 11:51:31     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 664

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อปรับปรุงห้องเตรียมงานคัดเลือกนักศึกษารับรางวัลพระราชทานเขตภาคเหนือ ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโทรศัพท์ ๕๓๙๕

ข่าวล่าสุด