ขอเชิญตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3977

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่  7  สิงหาคม  2555  ตั้งแต่เวลา  09.00-14.00 น. ณ งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข คิดค่าบริการรายละ 200  บาท  แจ้งชื่อได้ที่งานอนาม้ยและพยาบาล 5312 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวล่าสุด