ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับบริการตรวจสุขภาพฟรี

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3024

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่สนใจมารับการตรวจสุขภาพฟรี  ในวันที่ 1  สิงหาคม  2555  เวลา  08.00 - 11.30 น. ณ งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา โปรดงดอาหารและน้ำหลังเวลา 20.00 น. ก่อนวันตรวจเลือด

ข่าวล่าสุด