นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 7/3/2555 15:09:32     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3503

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษาดังนี้

1. นายวุฒิชัย  พิไสย         รหัส  5305101376   วิทยาลัยบริหารศาสตร์

2. นายกฤษดา  จิโนตัน       รหัส  5404105305   คณะวิทยาศาสตร์

3. นางสาวศรุตา  นพรัตน์      รหัส 5406105387   คณะบริหารธุรกิจ

ข่าวล่าสุด