ขอเชิญตรวจสุขภาพบุคลากร ปี54

ปรับปรุงข้อมูล : 2/2/2554 2:55:40     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 761

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตรวจสุขภาพประจำปี 2554  ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554  ระหว่างเวลา 

08.00-11.00 น.  ณ งานอนามัยและพยาบาล  กองกิจการนักศึกษา  โปรดงดอาหารและน้ำ หลังเวลา  20.00  น.

ก่อนวันตรวจ 

 

ข่าวล่าสุด