ฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 559

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานบริหารและธุรการจัดฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. งานบริหารและธุรการได้จัดฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา ให้บุคลากรหน่วยงานภายในกองกิจการนักศึกษาเพื่อนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ข่าวล่าสุด