ขอเชิญบุคลากรทุกคนร่วมทำกิจกรรม 5 ส บริเวณโดยรอบศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข

ปรับปรุงข้อมูล : 2/3/2554 10:37:45     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4214

กลุ่มข่าวสาร : กิจกรรม 5ส

ขอเชิญบุคลากรทุกคนร่วมทำกิจกรรม 5 ส บริเวณโดยรอบศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ข่าวล่าสุด