บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับบริการตรวจสุขภาพฟรี

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3914

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการตรวจสุขภาพฟรี  โดยบริษัทเค แอนด์ เจ เฮลท์แคร์ จำกัด

ในวันที่  1  สิงหาคม  2555  เวลา  08.00 - 11.30 น. ณ ลานอนันต์  ปัญญาวีร์

 

ข่าวล่าสุด