ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมกลูกและมะเร็งเต้านม

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3636

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานภาคเหนือ  บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธีการทำ "แปปสเมียร์ (PAP smears)  และตรวจคลำเต้านมเพื่อค้นหามะเร็งหรือสิ่งผิดปกติในเต้านม รวมถึงให้ความรู้และคำปรึกษาด้านมนามัยการเจริญพันธุ์ในกลุ่มบุคลากรสตรีวัยเจริญพันธุ์ โดยคิดค่าบริการรายละ 200 บาท  ในวันที่  7  สิงหาคม  2555  เวลา  09.00 -14.00 น ณ งานอนามัยและพยาบาล  กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยแม่โ้จ้

ข่าวล่าสุด