คณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม 5 ส กองกิจฯ ประชุมหารือพัฒนางานด้านกิจกรรม 5 ส กองกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3783

กลุ่มข่าวสาร : กิจกรรม 5ส

ข่าวล่าสุด