บัตรประชาชน บัตรนักศึกษา บัตร ATM ของท่านใดหายติดตามรายชื่อได้ที่นี่

ปรับปรุงข้อมูล : 2/4/2554 1:42:09     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3791

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

 

บัตรประชาชน
1. นายญาณภัทร อินต๊ะจักร
2. นายนิพนธ์ เรือนทวี

บัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. นายพีรเดช ไฝ่ฟ้า สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ คณะเศรษฐศาสตร์
2. นายภัทรพงศ์ มาศภูมิ สาขาพืชศาสตร์ (พืชไร่) คณะผลิตกรรมการเกษตร
3. นายชาคริต โสภาการ สาขาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นางสาวรัตนา กิติ สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

บัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์
1. นางสาวหทัยชนก ป้องสีดา
2. นางสาวสุกัญญา พิลา
3. นายเฉลิมชัย (นามสกุลอ่านไม่ชัดเนื่องจากสีเลือนลาง)

บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย
1. นางสาวหทัยรัตน์ ภูดอนตอง
    และอีก 3 บัตร อักษรลางเลือน 1 บัตร (อ่านไม่ออก) และอีก 2 บัตร ไม่ลงชื่อหลังบัตร

บัตร ATM ธนาคารกรุงเทพ
1. นางสาวเสาวรส คำมูล
2. นายโกเกศ อรุณศักดิ์
3. นายนุพงษ์ ขวัญยืน
4. นายปริญธร ฤกษ์วิถี
5. นายวีระศักดิ์ แซ่ต๋อง
6. นางสาวการะเกด ปาลี
7. นายชนินทร์ มูลหญ้าแพรก
8. นายรัฐธนินท์ ภูวิพัชร์พิมล
9. นายพร้อมทัณฑ์ (ไม่สะกดคำนามสกุล)
และอีก 2 บัตร อักษรเลือนลาง อ่านไม่ออก


นำหลักฐานติดต่อรับบัตรประชาชน บัตรนักศึกษา และบัตร ATM ดังกล่าว
ได้ที่ งานบริหารและธุรการ (ช่องรับจดหมาย พัสดุไปรษณีย์) ชั้น 2 ศูนย์กิจการนักศึกษา อำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวล่าสุด