ภาพบรรยากาศ คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส กองกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4065

กลุ่มข่าวสาร : กิจกรรม 5ส

ข่าวล่าสุด