บัณฑิตที่ชำระค่าใช้จ่ายเกิน

ปรับปรุงข้อมูล : 2/8/2554 10:17:37     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 712

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

อ่านรายละเอียดและทำความเข้าใจ

บัณฑิตที่ชำระค่าใช้จ่ายเกินหรือบัณฑิตที่นับถือศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ที่ขอคืนพระพุทธสายพิรุณ ให้ติดต่อในวันรายงานตัวบัณฑิต (๑๖ ก.พ. ๒๕๕๔) ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) จะมีเจ้าหน้าที่รอรับดำเนินการ

ข่าวล่าสุด