จัดสัมมนาเรื่อง โลจิสติกส์และซัพพลายเซน:เสริมแกร่งให้กับอุตสาหกรรมอาหาร ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 876

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรจัดสัมมนาเรื่อง โลจิสติกส์และซัพพลายเซน:เสริมแกร่งให้กับอุตสาหกรรมอาหาร ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา

ข่าวล่าสุด