ประกาศการยื่นคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2556

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5065

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายละเอียดคลิ๊ก       แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารคลิ๊ก


ข่าวล่าสุด