การรับมอบของจากศูนย์ประสานงานบัณฑิต

ปรับปรุงข้อมูล : 4/12/2554 17:48:31     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1573

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอาจารย์อนันต์  ปัญญาวีร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้มอบเก้าอี้บุนวมสีเขียวขาเหล็ก จำนวน 200 ตัว และ เต๊นท์ผ้าใบ จำนวน 8 ผืน ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2554  เวลา 11.00 น. ณ ห้องงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ อาคารอำนวย  ยศสุข  ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนากิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด