กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๓๓)

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1146

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554

คลิกอ่านรายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศิษย์เก่าดีเด่น http://www.mju.ac.th/mju_adminmanagement/t_newspost/13345.pdf

ข่าวล่าสุด