ขอเชิญนักศึกษา กยศ. ที่กำลังจะจบการศึกษา (ชั้นปีที่ ๔ - ๕) เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ

ปรับปรุงข้อมูล : 2/10/2554 20:55:29     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5216

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙

รายละเอียดโครงการ

ข่าวล่าสุด