ปิดระบบทะเบียนและเว็บไซต์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 573

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จะทำการย้ายเครื่อง Server ไปยังศูนย์ IT ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2554

ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ในวันดังกล่าว ระบบจะเปิดใช้งานได้ตามปกติในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวล่าสุด