รับสมัครทุนการศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3143

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ฐานะยากจนปีละ 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

(ทุนชมรมเครือข่ายหอพักเอกชน ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

ติดต่อขอรับใบสมัคร ได้ที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข

ตั้งแต่บัดนี้ไปจถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 

โทร.สอบถามรายละเอียดได้ที่ (053-875308-9)

ข่าวล่าสุด