มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองกิจการนักศึกษา ณ ศูนย์กิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1053

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองกิจการนักศึกษา

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองกิจการนักศึกษา ณ ศูนย์กิจการนักศึกษาและศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ ๙ (ภาพโดย :: นางสาวโยษิตา ชมภูกาวิน
:: กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)

ข่าวล่าสุด