ด่วนมาก !! นักศึกษาที่มีรายชื่อ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุได้ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4161

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ด่วนมาก !!!

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล

1. น.ส.ปิยพร  ขันสันเทียะ

2. นายวรพล  รัตนชมภู

3. นายวัชรากร  ศิริปวง

4. นายภูมิพงศ์  ขัติครุฑ

ข่าวล่าสุด