ด่วนมาก !! นักศึกษาที่มีรายชื่อ ให้มาติดต่อคุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3921

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ด่วนมาก !!

นักศึกษาที่มีรายชื่อ ให้มาติดต่อคุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์

1. น.ส.วัชญา  ใบพร้าว

2. น.ส.ธนาภรณ์  สุขุมิน

ข่าวล่าสุด