รายชื่อนักศึกษาขอคืนเงินค่าผ้าปูที่นอนและค่าประกันของเสียหายของงานหอพัก ประจำปีการศึกษา 2555

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5845

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่องานหอพัก เพื่อเขียนเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าผ้าปูที่นอนและค่าประกันของเสียหาย

 

รายชื่อนักศึกษาขอคืนเงินค่าผ้าปูที่นอนและค่าประกันของเสียหาย

ข่าวล่าสุด