ประกาศ...ให้ระวังไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 3/3/2554 15:35:34     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1348

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ระวังหนอนไวรัสตัวใหม่ผ่านมาทาง MSN

 

สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์กิจการนักศึกษา หากเครื่องติดไวรัสดังกล่าว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแก้ไขที่เบอร์โทร. ๕๓๙๕

ข่าวล่าสุด