การขอหนังสือรับรองการทำกิจกรรมนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 3/12/2554 20:11:40     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2138

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาสามารถขอรับหนังสือรับรองกิจกรรมนักศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการสมัครงาน

ติดต่อที่ งานกิจกรรมนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 2

ข่าวล่าสุด