ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล ที่ คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 12/12/2555 16:29:28     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4505

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

นักศึกษาที่มี่รายชื่อ  ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล

1. น.ส.ธัญญลักษ์  มังทะ

2. น.ส.ชไมพร  เชียรวิจิตร

3. นายรัตนชัย  พันธุ์จำเริญ

ข่าวล่าสุด