ด่วนมาก !! นักศึกษาที่มีรายชื่อ ให้มาติดต่อคุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4672

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

นักศึกษาที่มี่รายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่อ ด่วน!!!!

1. น.ส.ไพรินทร์  ยอดอินทร์

2. นายวุฒิพงศ์  ขัตครุฑ

3. น.ส.นฤมล  บุญส่ง

4. นายวีระชัย  มั่นคง

ข่าวล่าสุด