ด่วนที่สุด !! นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้นำประวัติการรักษาพยาบาลฯ มาส่งที่งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4599

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ด่วนที่สุด !!!  ให้นำประวัติค่ารักษาพยาบาลฯมาส่งที่งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์

1. นายวีระชัย  มั่นคง

2. น.ส.นฤมล  บุญส่ง

3. น.ส.วัชญา  ใบพร้าว

4. น.ส.สุทธิกานต์  ปันใจ

5. นางสาวธนาภรณ์  สุขุมิน

ข่าวล่าสุด