ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล ที่ คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 12/12/2555 16:29:28     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3872

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

1. นายปฏิภาณ  ภิญโญ

2.นายธเนศ       ปุสยะไพบูลย์

3.น.ส.กัญญาวีร์   อินเขียน

4.นายอรรถพล     ตันอินต๊ะ

6.น.ส.ศศินิภา      คำวัง

7.นายธีรวัฒน์      ปินทนา

8.นายจักรพงษ์    อภิรัตนาโชติ

9.นายภาณุพงศ์     กิติยศ

10..ส.สุดารัตน์  เชี่ยวการพฤกษ์

11.นายปฎิภาน    หนักคำ

12.นายณรงค์ฤทธิ์   พันธ์ทาโฮม

13.น.ส.ชนิสรา   ไชยวงศ์

14.น.ส.สิริมา   สุวรัตน์

15.นายจักร  อภิรัตนาโชติ

16.นายกล้าณรงค์   เสาร์ทิพย์

17.นายฉัตรธนะชัย   อุปะละสกุล

18.น.ส.ธัญญลักษ์   มังทะ

 

ข่าวล่าสุด