..สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ รับมอบเงินจากกองกิจการนักศึกษา..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1830

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ส่งมอบเงินค่าพระพุทธสายพิรุณ และค่าสมัครสมาชิกให้แก่สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ โดยมีนายกสมาคมฯ เป็นตัวแทนรับมอบเงินจำนวน ๑,๔๘๕.๑๕๐ บาท เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ ของสามคมต่อไป

ข่าวล่าสุด