โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก

ปรับปรุงข้อมูล : 1/11/2556 9:14:03     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1799

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก  จัดขึ้นในวันที  9  มกราคม 2556 ณ ลานข้างหอเทพนฤมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์เกี่ยวกับโรคเอดส์

ข่าวล่าสุด