..สัมนาคณะกรรมการฝ่ายปกครอง รุ่น ๗๕..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1716

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายปกครอง องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการสัมนาคณะกรรมการฝ่ายปกครอง รุ่น ๗๕ ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานของคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมดประมาณ ๓๐๕ คน กิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้งการรับฟังการบรรยายจากศิษย์เก่า และกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๑๐ -๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารวิสัยทัศน์นักศึกษา (Cowboy Mall) และค่ายแทนคุณ สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด