ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เลือกตั้ง ประจำ ท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3243

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

นักศึกษาที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 2 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยสถานที่เลือกตั้งจะอยู่ ที่ อาคารแผ่พืชน์ โดยจะแยกเป็น 5 หน่วย ได้แก่

1.หน่วยเลือกตั้งที่ 7 โดมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (1) จะเป็นนักศึกษาที่อยู่ในบ้านเลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ลำดับที่ 1 - 506

2.หน่วยเลือกตั้งที่ 8 โดมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2)  จะเป็นนักศึกษาที่อยู่ในบ้านเลขที่ 63 ม.4 ต.หนองหาร ลำดับที่ 507 - เป็นต้นไปจนถึง บ้านเลขที่ 63/1 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ลำดับที่ 1 - 286

3.หน่วยเลือกตั้งที่ 9 โดมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (3)  จะเป็นนักศึกษาที่อยู่ในบ้านเลขที่ 63/1 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ลำดับที่ 287 เป็นต้นไป

4.หน่วยเลือกตั้งที่ 10 โดมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (4)  จะเป็นนักศึกษาที่อยู่ในบ้านเลขที่ 63/111 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

5.หน่วยเลือกตั้งที่ 11 โดมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (5)  จะเป็นนักศึกษาที่อยู่ในบ้านเลขที่ 63/1111 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

หมายเหตุ

1.สำหรับนักศึกษาที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัย ไม่ครบ 1 ปี จะยังไม่มีสิทธิ์ เลือกตั้ง

ข่าวล่าสุด