การตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา่ที่ยื่นคำร้องขอผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา 2555

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2272

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

 

 

นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกการเข้ารับราชการทหารประจำปีการศึกษา 2555

สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้อง งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 2

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

หมายเหตุ 

กรุณาตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง ตั้งแต่เนิ่นๆ หากตกหล่นจะได้แก้ไขทัน

ข่าวล่าสุด