คณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม ๕ ส กองกิจการนักศึกษา เข้าตรวจกิจกรรม ๕ ส

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4326

กลุ่มข่าวสาร : กิจกรรม 5ส

คณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม ๕ ส กองกิจการนักศึกษา นำโดยผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการ นำคณะกรรมการ เข้าตรวจกิจกรรม ๕ ส หน่วยงานในสังกัดกองกิจการนักศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข

ข่าวล่าสุด