ตรวจสุขภาพบุคลากร ปี2556

ปรับปรุงข้อมูล : 2/5/2556 10:11:01     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 893

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบริการตรวจสุขภาพประจำีปีทางห้องปฏิบัติการ  ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โปรดงดน้ำและอาหารหลังเวลา 20.00 น. ก่อนวันตรวจเลือด  

ข่าวล่าสุด