หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่างๆ

ปรับปรุงข้อมูล : 2/4/2556 13:59:52     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1592

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม

ข่าวล่าสุด