บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับชมรมหอพักเอกชนในเครือข่ายฯ

ปรับปรุงข้อมูล : 2/12/2556 12:35:47     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1665

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชมรมหอพักเอกชนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๑๗ แห่ง ในการจัดเตรียมสถานที่พักอาศัยสำหรับรองรับนักศึกษาหลักสูตร ๒ ปี (ต่อเนื่อง) และหลักสูตร ๔ ปี (ภาคสมทบ) ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักศึกษาใหม่ได้หอพักที่มีมาตรฐาน สะดวกสบาย ปลอดภัย และที่สำคัญคือช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถกำกับดูแลความเป็นอยู่และความประพฤติของนักศึกษาได้ โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น ๓ อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้

ข่าวล่าสุด